Yönetim Kurulu

Dernek Yönetim Kurulumuz
Adı Soyadı Görevi
Hamza KOPUZ Başkan
Sacit ÖGDÜR Başkan Yardımcısı
Mustafa DEMİRDAŞ Sayman
Nurettin KAYA Üye
Ali GÜVENÇ Üye