HAREMEYN-İ ŞERİFEYN'DE İFTAR

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere...

Bütün Müslümanların hasretiyle yanıp tutuştuğu, her metrekaresinde, Kâinatın Efendisi’nin izi, kokusu ve hatıraları bulunan iki mübarek şehir…

Her yıl milyonlarca Müslümanın akın ettiği, iki Harem-i Şerif..

O mübarek beldelere gitmek, Rasûlullah Efendimizin ayağının tozunun bulunduğu beldelere yüz sürmek herkesin hayali...

Ancak her Müslümanın maddi imkânı bu mübarek topraklara gitmeye yetmeyebilir. 

Hicaz Derneği, bir ilke imza atarak, o beldelere gitmek isteyip de maddi imkânların elvermemesinden dolayı gidemeyen Ümmet-i Muhammed’in, en azından o beldelerde akşama kadar oruç tutan Müslümanlara birkaç hurma, bir dilim ekmek ve bir tas yoğurt ikram ederek, iftar ettirmesine vesile oluyor.  

Gidenler bilirler, Mescid-i Nebevi’de, sene içerisinde Pazartesi ve Perşembe günleri ve Ramazan-ı Şerif'in her günü akşam ezanı yaklaştıkça sofralar saflara serilir. Sofra sahipleri, mescitte akşama kadar, Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için hem oruç tutan ve hem de sair ibadetlerle gününü geçiren Ümmet-i Muhammed’in bu nasipdar kullarına iftar için birkaç hurma, bir tas yoğurt ve biraz da ekmek ikram ederler. Dünyanın bu en mütevazı ama manen bu en zengin sofrasında, zengin, fakir herkes yanyana iftarlarını açarlar. Bu güzel gelenek senelerdir Haremeyn-i Şerifeyn’de tatbik edilegelmiştir.

Müslüman olup, onlarca milletten insanı, dilini bilmese de aynı sofra başında toplayan, zengin, fakir, rütbeli, rütbesiz ayrımı yapmayan, adeta bir binanın tuğlaları gibi olduğumuzu hatırlatan, dünyanın bu eşi benzeri olmayan sofrasına sizleri de davet ediyoruz.

Medine-i Münevvere'de İftar

Mekke-i Mükerreme'de İftar