Şubat Ayı

February - 02 - 2022

Şubat Ayı
Arşa sefer başlar Mescid-i Aksa’dan.
Kudüs selamet bulur.

Takvim görselimizde; Çevresini Kudüs eyleyen mübarek Mescid-i Aksa’yı görüyoruz. Bu fotoğrafı seçtik çünkü 2022’nin Şubat ayı Receb-i Şerif ayına rast geliyor. Osmanlı’da Receb-i Mürecceb diye anılan bu mübarek ayda, Peygamber Efendimiz(sav) Cenab-ı Allah’ın(cc) aziz davetiyle bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da yedi kat semaya yolculuk yapmıştır. Biz de Miraç Kandili’ne hürmeten Mescid-i Aksa görseli kullanmak istedik.

Tarihte Şubat Ayı

Şubat ayında gerçekleşen bazı mühim hadiseler şöyledir:

Sultan II. Murad Han, 3 Şubat 1451 günü Edirne’de vefat etti. Onun ölümüyle birlikte “Güzel Emir” II. Mehmed, ikinci kez tahta çıktı ve iki yıl içinde Fatih Sultan Mehmed Han oldu.

Bir İslam diyarı olan Çeçenistan’ın Ruslara karşı verdiği asil mücadelede bayraktarlık eden Kafkas Kartalı Şeyh Şamil, 4 Şubat 1871 günü Medine-i Münevvere’de vefat etti. O, 70 bin kişilik bir orduya karşı birkaç yüz kişiyle müdafaada bulundukları bir harbin ardından Ruslara esir düşmüştü. 10 yıl kadar süren bu esaretin ardından hacca gitmesine izin verdiler. Hac yolculuğunda İstanbul’a da uğrayan ve Sultan Abdülaziz Han ile baş başa görüşen Şeyh Şamil, Cennetü’l-Baki mezarlığında istirahat ediyor. 

Osmanlı’nın zor zamanında tahta çıkan ve ilk gözlem sürecinin ardından tüm gücü eline alıp Devlet-i Aliyye’ye yeniden dirlik veren Sultan IV. Murad Han, 8 Şubat 1640 tarihinde vefat etti. Kudreti, celadeti ve disipliniyle Osmanlı’ya eski muzaffer günlerini yeniden yaşatan Sultan Murad Han, Safevilerin eline düşen Bağdat’ı tekrar fetheden kişiydi.

Osmanlı Devleti’in 34. Padişahı olarak tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid Han, 10 Şubat 1918 günü 75 yaşındayken vefat etti. 33 sene süren muazzez iktidarı, ufûle doğru giden Osmanlı’nın ikindi güneşi gibi parladığı yıllardı. Tedbiri, hikmeti, maneviyatı ve derin idrakiyle ayakta tuttuğu Devlet-i Aliyye, onun muhkem saltanatının ardından hızla sönüverdi.

839 senesinde Taberistan’da dünyaya gelen müfessir, muhaddis ve tarihçi Ebû Cafer Muhammed bin Cerîr Et-Taberî, ilim ve hikmetle süslediği mutena bir ömrün ardından 17 Şubat 923’te vefat etti. Özellikle tarih alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız Taberî'nin kabri, Bağdat'ın Azamiyye mevkiinde bulunan, Rahbî Parkı'ndadır.

İbn-i Hacer El-Askalanî Hazretleri’nin ilim ve maneviyatla müzeyyen olan latif ömrü 18 Şubat 1372 tarihinde Mısır’da başlamıştı. Sahih-i Buhari’yi şerh ettiği Fethu’l-Bârî başta olmak üzere pek çok eserin sahibi olan İbn-i Hacer El-Askalanî Hazretleri 77 yıllık bir hayatın ardından 2 Şubat 1449 tarihinde Mısır’da vefat etti. Türbesi Kahire’dedir.

Ölenlere rahmet ola, kalanlara ibret ola, kıssalar hikmet ola.

Berceste

Setreder aybını insânın heb

Ne güzel câme imiş sevb-i edeb

Sünbülzâde Vehbî

O edeb elbisesi meğer ne güzel bir kıyafetmiş. Onu giyenin ayıpları örtülüverirmiş.