Hakkımızda

Hicaz Derneği, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda yer alan derneklerle ilgili hükümler uyarınca 34-223-191 Kütük Numarası ile 05.05.2016 tarihinde resmî olarak kurularak yerel ve uluslararası ölçekte insani yardım çalışmaları yapan, kâr amacı gütmeyen, varlığını tüzükte belirtildiği üzere ulusal ve uluslararası mevzuatlara dayandıran Türkiye, İstanbul merkezli bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Hicaz Derneği kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, tarihî ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak için faaliyet gösterir.

Yurt içinde veya yurt dışında, her nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair sebeplerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara el uzatır. Onlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde aynî ve nakdî her türlü maddi ve manevî yardımda bulunur.

Derneğin faaliyetleri kapsamında yardım ve hizmetler herkesin yararına açıktır, belirli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu sebeple, amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasî veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Misyon:

 • Hicaz Derneği, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin zor durumda olan insanlara yardım etmeyi amaçlar.

 • İnsanî faaliyetlere destek olmak ve refah içinde yaşayan insanlar için farkındalık oluşturmayı hedefler.

 • Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu yaygınlaştırmak amacıyla çalışır.

 • Tarihî ve kültürel değerlerin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

 • Yardım ve hizmetlerde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese ulaşmayı esas alır.

Vizyon:

 • Hicaz Derneği, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir insani yardım ve sosyal destek kuruluşu olmayı hedefler.

 • Toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, yoksulluğu azaltmak ve çocuk ölümlerini engellemek için projeler geliştirir ve uygular.

 • Yoksulların tespiti ve yardım dağıtımı konularında etkili bir koordinasyon sağlar.

 • Hicaz Derneği, insani yardım, eğitim ve kültür alanlarında ülkenin ve kültürünün tanıtımına katkıda bulunur.

 • Üyelerinin, çalışanlarının ve gönüllülerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekler.

Çalışma İlkeleri:

 • Hicaz Derneği, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışır.

 • Yardım ve hizmetler, herkesin yararına açıktır ve herhangi bir ayrım yapmaz.

 • Savaş, deprem, sel, yangın gibi acil durumlarda hızla yardım sağlar.

 • Yurt içinde ve yurt dışında farklı yardım alanlarına odaklanır, binalar açar veya destekler.

 • Çocuklara, engellilere ve ihtiyaç sahiplerine eğitim, barınma, burs ve diğer yardımları sunar.

 • Hicaz Derneği, yoksulluğun azaltılması, çocuk ölümlerinin önlenmesi ve sağlık alanındaki projeleri destekler.

 • Eğitim alanında çalışan kuruluşlarla işbirliği yapar, dil okulu açar ve yabancı dil eğitimi imkanı sunar.

 • Üyelerinin eğitim ve beceri gelişimine önem verir, yurt içi ve yurt dışında eğitim fırsatları sunar.

 • Her türlü faaliyet ve etkinliklerle toplumun refahına ve kültürel çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunur.

Dernek Tüzüğünü görüntülemek için tıklayınız.