Mart Ayı

March - 03 - 2022

Mart Ayı
İlim ile nakışlanır cümle âlem.
Kalpler hikmetle bir olur.

Takvim görselimizde; parlayan gözlerle Elif-Ba’ya bakan üç talebemizi görüyoruz. Az sonra iç ezan okunacak ve talebelerimiz birbirleriyle şakalaşarak safa geçecekler belki de. Onları bir masanın etrafında toplayan hikmete “ilim” diyoruz. Onları bir safta bir araya getiren muhabbete “iman” diyoruz. İlim de hikmet de muhabbet de gönlümüzün nakışı…

Tarihte Mart Ayı

Mart ayında gerçekleşen bazı mühim hadiseler şöyledir:

1 Mart 1992 tarihinde Bosna, bağımsızlığını ilan etti. Avrupa’nın orta yerinde Müslüman bir halkın bağımsız olması kolay hazmedilecek bir şey değildi. Sonra 4 yıl boyunca Bosna halkı büyük soykırımlara, ağır tahriklere, acımasız işkencelere maruz kaldı.

Gönlümüzü nakışlayan, kalplerimize muhabbetle dokunan, sadrımıza şifa salan Şah-ı Nakşibend Hazretleri, 2 Mart 1389 tarihinde Buhara yakınlarındaki Kasrıarifan’da dar-ı bekaya irtihal eyledi.  

Kudüs’ü Haçlıların elinden kurtarmayı kendine gaye edinen ve bir ömrü bu uğurda mücadele ederek geçiren Sultan Selahaddin Eyyubi, 4 Mart 1193 günü Şam’da vefat etti. O Şark’ın en mümtaz komutanlarından biriydi. Onun asil mücadelesi sayesinde Kudüs yeniden İslam sancağı altına girmişti. Haçlılara dünyayı dar eden zaferleri ise tarihe geçti.

Anne tarafından Hazret-i Ebubekir’in(ra), baba tarafından ise Hazret-i Ali’nin(ra) torunu olan Cafer-i Sadık(ra) 10 Mart 765 tarihinde Medine-i Münevvere’de vefat etti. O, Silsile-i Sâdât’ın dördüncü halkası idi.  

13 Mart 614 günü Bedir kuyuları önünde bir savaş cereyan etti. İslam’ın küfür ile, ashab-ı kiramın ağyar-ı zulm ile ilk harbiydi bu. 313 sahabinin “Ashab-ı Bedir” olduğu gündü o gün.

Suriye iç savaşı 15 Mart 2011 tarihinde başladı. Hala devam ediyor…

18 Mart… Yedi cihanın toplanıp gelip de Osmanlı Devleti’ne yamyamca saldırdığı, fakat pâk ecdadımızın muazzez mücadelesi sayesinde Cenab-ı Allah’ın bizlere zafer lutfettiği tarih. O gün Çanakkale Boğazı, düşmana dar geldi.

ABD ordusu 20 Mart 2003 günü Bağdat’ı havadan bombalamaya başladı. Ortadoğu’da her şey yeniden alt üst olmaya başladı böylece. Tarih boyunca olageldiği gibi…

23 Mart 625…. Bedir’den tam bir yıl sonra bu sefer Uhud’da karşı karşıya geldi müminler ile müşrikler. Büyük imtihanlar, derin elemler, güçlü ibretler kaldı Uhud’dan geriye.

24 Mart 627… Bedir ve Uhud gibi Hendek Harbi de mart ayında yapıldı. Üç büyük mücadelenin ardından Mekke-i Mükerreme’nin fethi gerçekleşecek ve İslam’ın nurlu sesi dalga dalga yayılıp cihanın ufuklarına ulaşacaktı.

Ölenlere rahmet ola, kalanlara ibret ola, kıssalar hikmet ola.

 

Berceste

Bî-vücûd olmak gibi yokdur cihânın râhatı

Gör ki sîmurgun ne dâmı var ne de sayyâdı var

Koca Râgıb Paşa

Bu dünyada rahat etmek istersen benlikten, bencillikten, iddialı olmaktan sakın. Bak kuşlar padişahı olan o Simurg’un ne yuvası var ne de avcısı…