Dünyanın en mahrum Yerlerinden Tanzanya ve Kenya'dayız

Dünyanın en mahrum Yerlerinden Tanzanya ve Kenya'dayız

Hicaz Derneği, iş birliği ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla Tanzanya ve Kenya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Protokol kapsamında kurban kesme ve dağıtma, sünnet ve su kuyusu faaliyetleri gibi insani yardım konularında iş birliğine gidildi.

Hicaz Eğitim Kültür ve Derneği ile Tanzanya Eastern Coral Education Development Derneği ve Kenya Holistic Educational Trust Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü, kurban kesme ve dağıtma faaliyetleri, su kuyusu açma, sünnet ve sağlık faaliyetleri, eğitim hizmetleri faaliyetleri gibi başlıkları içermektedir.

 

VACİP - ADAK - AKİKA - ŞÜKÜR

Bizlere göndermiş olduğunuz Vacip, Nafile, Akika, Adak ve Şükür kurbanlarınızı,Afrika’da ve diğer coğrafyalarda, sizin adınıza yardıma muhtaç kişilere ulaştırdık.

Kurban, Allah’a yaklaşmaya bir vesile olduğu gibi, birbirinden uzak gönülleri de yakınlaştırmaya, gönül köprüleri kurmaya vesile oluyor.

 

VACİP

Kurban ibadeti, Kurban Bayramında Allah'a itaat ve teslimiyet niyetiyle kurban vasfı taşıyan hayvanların kesilmesidir. Vacip olan kurbanın Kurban Bayramı günlerinde kesilmesi gerekmektedir. Kurban olarak kesilecek hayvanlar arasında deve, sığır, koyun ve keçi yer alırken, vahşi hayvanlar veya kuşlar kurban olarak kabul edilmez.

Kurban kesiminde ortaklık mümkün olup, ortakların hepsinin Müslüman olması ve niyetlerinin Allah'a yaklaşmak olması gerekmektedir. Kurban kesimi niyetiyle verilen vekaletlerde de bu niyetin önemli olduğu vurgulanır. Ayrıca kurban olarak kesilecek hayvanın sağlıklı olması da önemlidir. Kurban ibadeti mühim bir ibadettir ve her Müslümanın şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

 

ADAK

Hayırlı olacağına inandığımız, bir sürü hayalimizin gerçek olmasını isteriz. Bazen de korkularımız olur ki bundan da emin olmak isteriz. İşte bu anlar, kulun acziyyetini fark etmesini sağlayan çok önemli anlardır.

Bir isteğimizin gerçekleşmesi, problemin çözülmesi, belanın def edilmesi için “bir kurban keserim” diye niyet etmek, durumun hayırlısıyla netice bulmasına yardımcı olur. İşte bu durumda Adak kurbanı keseriz.

 

AKİKA

Bir çocuğun dünyaya gelmesi, nefes alması,ilk kalp atışı, ilk anne baba deyişi, her insan için dünyada karşılığı hiçbir meta ile kıyaslanamayacak kadar değerlidir.

Cenab-ı Hakk’ın, kullarına meccanen bahşettiği bu nimetine şükür için kesilen kurbana “Akika Kurbanı” denir. Akika kurbanı kesmek müstehabtır. Çocuğun doğduğu günden itibaren her zaman kesilebilir. Yedinci günü kesmek daha faziletlidir.

 

ŞİFA

Sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldığımızda veya bir yakınımız hastalandığında ise, Cenab-ı Hakk’a dua etmek, maddi çareler bularak, hastamızın derdine deva bulmaya çalışırken, şifasını Cenab-ı Hakk’tan da istemek gerekir.

Bunun için hatimler okumak, dua etmek ve bu niyetle kurban kesmek güzeldir. Tabi, Allah’a tevekkül, maddi ve manevi her türlü vazifeyi yerine getirdikten sonra neticeyi beklemeye denir. Bizlere düşen, maddi ve manevi her türlü adımı atmaktır.

 

NAFİLE

Kurban Bayramı dışındaki zamanlarda sırf Allah’a yakınlık için kesilen kurbana denir. Kurban kesmek yukarıda da bahsedildiği üzere Allah’a yakınlaştıran bir ibadettir.

Arapçada “kurb” kelimesi yakınlık demektir. Nafile ibadetlerin temelinde zaten Allah’a yakınlaşmak vardır. Bunun için zaman zaman imkân nispetinde nafile ibadet niyetiyle kurban kesilmelidir.

20.05.2023