Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı için 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da Kısıklı mahallesi Alemdağ caddesi Tepelik Sokak No:6 adresinde bulunan dernek merkezimizde aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır.
Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 06 Temmuz 2019 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Sayın üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Divan heyetinin teşkili.
  3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası.
  4. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi.
  5. Yönetim kuruluna gayri menkul alma-satma ve tapu işlemleri, araç alım satım, mülk kiralama, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik veya şube açma hususlarında yetki verilmesi.
  6. Dilek, temenniler ve kapanış.
10.06.2019