Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısı için 04 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Tepelik Sokak No:6 adresinde bulunan dernek merkezimizde aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Kasım 2018 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Sayın üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Divan heyetinin teşkili.
  3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası.
  4. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi.
  5. Yönetim kuruluna gayrimenkul alma-satma ve tapu işlemleri için yetki verilmesi.
  6. Dilek, temenniler ve kapanış.
20.10.2018